Latvijas Banka piemēro ierobežotā tīkla izņēmumu SIA “Lieliska dāvana” tirdzniecības centru dāvanu kartēm

Esam neizsakāmi priecīgi, ka ar drill. atbalstu Latvijas Banka attiecībā uz SIA “Lieliska dāvana” ir piemērojusi #PSD2 paredzēto ierobežotā tīkla izņēmumu (limited network exclusion) un publicējusi klienta pakalpojumu aprakstu tās tīmekļa vietnē un EBA centrālajā reģistrā. SIA “Lieliska dāvana” ir atzīta par personu, kurai ir tiesības sniegt tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas pakalpojumu bez nepieciešamības iegūt maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbības atļauju. Tas nozīmē, ka, lai arī SIA “Lieliska dāvana” tirdzniecības centru dāvanu kartes ir atzīstamas par maksājuma instrumentiem, uz tām neattiecas #PSD2 un Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas likums.

Jāatzīmē, ka līdz šim ir pastāvējusi neviennozīmīga prakse attiecībā uz tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas uzskatīšanu par elektroniskās naudas emisiju. Tāpēc mums ir prieks, ka SIA Lieliska dāvana ir radījusi pozitīvu piemēru citiem tirdzniecības centriem.

Ar izņēmumu sarakstu var iepazīties šeit: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/iznemumi/