Darbinieki

Darbinieki

Nodarbinātības jautājumi ir vieni no svarīgākajiem uzņēmumā – tie var būtiski ietekmēt biznesa virzību un darbinieku ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

 

drill. komandas pieredzējušie eksperti sniedz konsultācijas uzņēmumiem cilvēkresursu stratēģiju izveidē, darba tiesībās, darba līgumu izstrādē, darbinieku datu un privātuma jautājumos, ar darbu saistītu ārpakalpojumu sniegšanā, kā arī darbaspēka reorganizācijā.

 

Tikpat būtiskas ir tādas tēmas kā darba laika noteikumi, darbinieku motivēšanas shēmas, kā arī jautājumi, kas saistīti ar darba attiecību izbeigšanu.