Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

Mūsdienās ikviens uzņēmums neizbēgami ir saistīts ar fizisko personu datu apstrādi, tāpēc datu aizsardzības nozīme uzņēmumu ikdienas darbībā tikai pieaugs. Datu apstrādes jautājumu mūsdienīga sakārtošana ne tikai veicinās biznesu, bet to arī uzlabos.

 

drill. komandai ir ievērojama pieredze datu aizsardzības prasību ieviešanā uzņēmumu darbībā. Mēs saviem klientiem nodrošinām to, lai viņu veiktās datu apstrādes un dokumenti atbilstu datu aizsardzības prasībām un būtu adekvāti.

 

Mūsu klienti nāk no visdažādākajām nozarēm, tāpēc spējam apvienot datu aizsardzības zināšanas ar specifiskajām konkrēto nozaru zināšanām. Izpratne par to, kā darbojas konkrētais bizness, ir ārkārtīgi būtiska, veicot datu auditu. Mēs esam veikuši datu auditus uzņēmumiem, kas darbojas plaša spektra nozarēs, tai skaitā kosmētikas ražošanā, klātienes tiešsaistes tirdzniecībā, līzinga pakalpojumos, alkoholisko dzērienu ražošanā, kopfinansēšanas pakalpojumos, tirdzniecības centru darbībā, kazino un totalizatoru pakalpojumu sniegšanā tiešsaistē.

Mēs piedāvājam dažādu nozaru uzņēmumiem sākotnējo personas datu apstrādes auditu. Audita ietvaros novērtējam, cik atbilstīga ir uzņēmuma (kā datu pārziņa) un citu iesasitīto personu (datu apstrādātāju) veiktā datu apstrāde, kā arī izstrādājam priekšlikumus uzlabojumiem un darbību plānu to ieviešanai. Iesakām klientiem veikt datu aizsardzības sākotnējo novērtējumu kā pirmo soli, lai nodrošinātu pienācīgu atbilstību datu aizsadzības prasībām.

Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka, ka personai, kas veic datu apstrādi, ir jānodrošina piemērota datu aizsardzība. Datu aizsardzības piemērotība ir nosakāma atbilstoši uzņēmuma izmēram, datu apstrādes darbībām un apstrādājamo personas datu veidam. Tāpēc, plānojot datu aizsardzības pasākumus uzņēmumā, ir svarīgi piesaistīt zinošus datu aizsardzības ekspertus.

Mūsu eksperti pievērš īpašu uzmanību klienta uzņēmuma unikālajām īpašībām, lai izstrādātu piemērotākos datu aizsardzības risinājumus. Ar mūsu datu aizsradzības speciālistu iesaisti klienti var būt droši, ka to veiktā personas datu apstrāde ir atbilstoša to izmēram un citiem būtiskajiem kritērijiem.

Uzņēmumu iekšējiem datu aizsardzības speciālistiem (DPO), jo īpaši datu aizsardzības pasākumu ieviešanas sākuma stadijā, var būt nepieciešams juridiskais atbalsts. Mēs ar prieku atbalstām gan mūsu klientu iekšējos datu aizsardzības speciālistus, gan īpašos gadījumos piedāvājam DPO pakalpojumu. Mūsu datu aizsardzības prakses komandā ir sertificēts datu aizsardzības speciālists.

Uzņēmumiem ir jānodrošina, ka to darbinieki, kas ikdienā apstrādā personas datus, ir pienācīgi informēti un pasmīgi personas datu apstrādes jautājumos. Regulāras apmācības datu aizsardzības jautājumos ir viens no veidiem, kā to nodrošināt. Darbinieki ir “pirmā aizsardzības līnija” pret datu drošības incidentiem, kas var apdraudēt uzņēmuma finansiālās intereses un reputāciju, tādēļ darbinieku apmācība ir neatņemama uzņēmuma darbības sastāvdaļa.

Piedāvājam klientiem novadīt gan klātienes, gan tiešsaistes seminārus par dažādiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Publikācijas un projekti

Mogo ir viens no lielākajiem un ātrāk augošajiem auto finansēšanas uzņēmumiem Eiropā, kas savu darbību uzsāka Latvijā un šobrīd strādā 17 valstīs. Mogo darbībā ārkārtīgi liela nozīme ir klientu personas datiem, tāpēc korektai VDAR prasību ieviešanai bija īpaša nozīme uzņēmuma tālākā attīstībā.

Ņemot vērā mūsu biroja komandas ievērojamo pieredzi patērētāju kreditēšanā un datu apstrādē, mūsu datu aizsardzības komanda tika uzaicināta ieviest nevis formālus, bet pratiskus, klienta biznesam īpaši piemērotus VDAR prasību ieviešanas pasākumus, tai skaitā izvērtēt veiktā datu audita rezultātus, sniegt konsultācijas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos, kā arī izstrādāt ar datu aizsardzību saistītos iekšējos dokumentus. Mūsu izstrādātie dokumenti tika ieviesti visā Mogo grupas līmenī, kas aptvēra 17 valstis Eiropā un arī ārpus tām.