Patērētāju tiesības

Patērētāju tiesības

Ņemot vērā drill. ekspertu padziļinātās zināšanas FinTech jomā, banku jautājumos un finansēs, saviem klientiem sniedzam augstākā līmeņa konsultācijas patērētāju tiesību aizsardzības prasību ievērošanā dažādu finanšu pakalpojumu gadījumos.

 

Nodrošinām juridisko palīdzību ar negodīgu komercpraksi saistītos jautājumos, risinām situācijas ar netaisnīgiem līguma noteikumiem, kā arī pārstāvam klientus gan Patērētāju tiesību aizsardzības centra licencēšanas procesa ietvaros (tai skaitā, lai saņemtu patērētāju kreditēšanas un kredītu starpnieku licenci), gan ierosinātajās pārbaudes lietās administratīva procesa ietvaros.

 

Mūsu patērētāju tiesību komanda ir guvusi ievērojamu atzinību un atpazīstamību patērētāju kreditēšanas jomā – esam bijuši iesaistīti 4 patērētāju kreditēšanas un 2 kredītu starpnieku licencēšanas procesos.

Publikācijas un projekti

Mūsu Patērētāju prakses grupas vadītājai Ramonai Miglānei Latvijas Alternatīvo pakalpojumu asociācija uzticēja godu vadīt Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares vadlīniju izstrādi, kuru mērķis ir izveidot Latvijā ilgtspējīgu un caurskatāmu kolektīvās finansēšanas nozari, cita starpā aizsargājot investoru kā patērētāju intereses.

 

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno finanšu tehnoloģiju jeb FinTech uzņēmumus un citas organizācijas, kas darbojas alternatīvo finanšu nozarē (ārpus banku sektora) un sniedz finanšu pakalpojumus Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem.

 

Vadlīnijas aptver tādus jautājumus kā – platformas lietotāju līdzekļu aizsardzība, uzņēmuma korporatīvā pārvaldība, informācijas pieejamība un klientu informēšana, reklāmas prakse, pasākumi interešu konflikta novēršanai un datu aizsardzībai, kā arī virkni citu principu. Ar vadlīniju tekstu var iepazīties šeit: https://www.lafpa.lv/content/uploads/2020/05/LAFPA_guidelines_crowdfunding_ENG-1.pdf

Balstoties uz ievērojamo mūsu pieredzi, kas gūta, konsultējot nebanku kreditētājus, un neseno straujo nozares attīstību, mūsu patērētāju tiesību prakses grupai bija iespēja palīdzēt izveidot jaunu līzinga kompāniju AS Loango.

 

Juridiskie pakalpojumi ietvēra īpašas patērētāja kreditēšanas speciālās atļaujas (licences) iegūšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), standarta līguma noteikumu, iekšējo kredītu izsniegšanas, maksātspējas novērtēšanas, parādu piedziņas, patērētāju sūdzību izskatīšanas un datu apstrādes procedūru izstrādāšanu un saskaņošanu ar PTAC.

Mūsu patērētāju tiesību komanda bija iesaistīta pirmā rent-to-own finanšu pakalpojumu projekta īstenošā Latvijā. Juridiskie pakalpojumi ietvēra konsultāciju sniegšanu par juridiskās formas un pakalpojumu struktūras izveidošanu, standarta līguma izstrādāšanu, konsultācijas parādu piedziņas jautājumos, kā arī korporatīvās pārvadības struktūras noteikumu izstrādi.

 

Mūsu eksperti arī veiksmīgi pārstāvēja klientu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lietā par patērētāja kreditēšanas (īpaši operatīvā līzinga) normatīvo aktu piemērošanu mūsu klienta sniegtajiem pakalpojumiem, kas varēja būtiski negatīvi ietekmēt klienta turpmāko darbību. Īstenojot mūsu ekspertu izstrādāto stratēģiju, PTAC izbeidza pārbaudes lietu pret mūsu klientu.

2013. gadā Ekonomikas ministrija uzsāka kampaņu pret nebanku kreditēšanu, kas nopietni apdraudēja nebanku aizdevēju turpmāku pastāvēšanu Latvijas tirgū. Mūsu ekspertu komanda aktīvi iesaistījās attiecīgo ierobežojumu novērtēšanā un pārstāvēja klientu intereses, sagatavojot pamatotus iebildumus par ierobežojumu ieviešanu. Tā rezultātā lielākā daļa ierobežojumu netika ieviesti, ļaujot nebanku aizdevējiem turpināt savu pakalpojumu sniegšanu Latvijā.