Lēmums par preču zīmes reģistrāciju 15 darba dienās!

Ieva Judinska

In IP Posted

Sākot ar šī gada 10. decembri Patentu valde piedāvā jaunu bezmaksas e-pakalpojumu- “Ātrā preču zīmes pieteikuma izskatīšana”.

Šī pakalpojuma būtība – lēmums par preču zīmes reģistrāciju tiek pieņemts 15 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas tiešsaistē.

Pakalpojuma priekšrocības ir šādas:

● Pieteikumu var iesniegt 24 stundas diennaktī tiešsaistē;
● ja valsts nodevas apmaksa tiek veikta izmantojot norādītās kredītiestādes online režīmā, tad nodevai tiek piemērota 10% atlaide;
● lēmums par preču zīmes reģistrāciju tiek pieņemts 15 darba dienu laikā.

Šāds risinājums īpaši būtisks ir tajos gadījumos, kad ir konstatēts preču zīmes tiesību pārkāpums, jo tad nozīme ir ne tikai pieteikuma datumam, bet arī reģistrācijas datumam, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt tiesvedību pret pārkāpēju (izņēmuma tiesības uz preču zīmi (tai skaitā tiesības citām personām aizliegt savai preču zīmei līdzīgas vai identiskas preču zīmes izmatošanu) stājas spēkā tikai pēc tam, kad paziņojums par preču zīmes reģistrāciju publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā).

Jaunā pakalpojuma izmantošanai ir būtiski priekšnoteikumi un to neievērošana nozīmēs, ka iesniegtais pieteikums “izkrīt” no ātrās izskatīšanas rindas un nokļūst parastajā pieteikuma izskatīšanas procesā.

Butiskākie priekšnoteikumi ir:

1. tas attiecas tikai uz 3 preču zīmju veidiem – vārdiskām, figurālām (grafiskām) vai telpiskām;
2. preču un pakalpojumu sarakstā var iekļaut tikai apstiprinātus terminus no Nicas klasifikācijas preču un pakalojumu saraksta vai tā klašu virsrakstiem;
3. pieteikuma maksai un maksai par papildu klasēm (ja tādas ir) ir jābūt samaksātai elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaites formu Patenta valdes mājas lapā.

Pieteikums izkrīt no “ātrās izskatīšanas” sistēmas, ja izskatot pieteikumu, būs nepieciešami precizējumi vai tiks konstatētas  formālas neatbilstības vai eksperts uzskatīs, ka ir konstatētas preču zīmes neatbilstības likumā noteiktajamā prasībām. No ātrās izskatīšanas izkritušais pieteikums tālāk tiks skatīts “parastajā rindas kārtībā”.

Šim Patentu valdes jaunajam pakalpojumam līdzīgs pakalpojums jau sekmīgi darbojas EUIPO –  tā sauktais “fast track”.

Būsim priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem par šo Patentu valdes jauno pakalpojumu, kā arī Jūsu uzņēmuma vārdā iesniegt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, izmantojot šo jauno e-pakalpojumu.