par mums

īsumā

Mēs esam pieredzes bagāta ekspertu komanda, kas ir īpaši spēcīga FinTech, IP un M&A jomās. Mēs sniedzam uz biznesu vērstus un radošus risinājumus.

Fokusējamies arī uz nekustamo īpašumu, komerctiesībām un citām uzņēmējiem būtiskām jomām. Mēs ātri reaģējam, un atbildes atrodam ar personīgu pieeju.

 

vairāk →

kādi esam

eksperti savā jomā

Mūsu īstenotie projekti kalpo par paraugu citiem. Kā eksperti tiekam aicināti piedalīties tiesību aktu izstrādē, kam ir ievērojama ietekme uz attiecīgās nozares attīstību. Tāpat mūs aicina publiski paust savu nostāju par nozares aktualitātēm plašākai sabiedrībai.

komanda jau 15 gadus

Komanda ir mūsu vērtība. Jau vairāku gadu garumā strādājam kā viens vesels, cits citu papildinot un pilnveidojot. Katrs ieņem svarīgu lomu komandas kopējā zināšanu klāstā.

partneri piedalās darbā ar klientu

Mēs ticam nelielām komandām, partneru personiskai iesaistei un pieejamībai darījumā, kas nodrošina augstākā līmeņa juridisko atbalstu klientiem.

piesaistām citu jomu speciālistus

Sfērās, kurās nespecializē-jamies, piesaistām citus speciālistus – nevis mēģinām visu izpildīt pašu spēkiem. Klienta interesēs izveidojam projektam nepieciešamo ekspertu komandu.

mūsu pieeja darbam

dodam savu redzējumu situācijai

Ikvienā jautājumā sniedzam savu neatkarīgu skatījumu no malas, vadoties no pieredzes un izvērtējot katru detaļu. Kopā izstrādājam risinājumu, kas vistiešāk sasniedz klienta biznesa plānus, kaut arī tas var atšķirties no klienta sākotnējā uzstādījuma.

uz biznesu vērsts risinājums

Skatām doto uzdevumu ne tikai no juridiskās puses, bet arī izvērtējot klienta biznesa uzstādījumu un piedāvājam tam vērtīgu un piemērotu risinājumu. Mēs esam uz biznesu vērsti un pat vissarežģītākajā situācijā meklēsim izeju, lai klienta bizness var veiksmīgi attīstīties.

 

 

nestandarta pieeja

Esam inovatīvi. Īsto risinājumu meklējam nevis ierastajā ceļā, bet domājam atvērti un padziļināti, izvērtējot situāciju no visiem iespējamajiem skatu punktiem. Tādēļ bieži esam bijuši iesaistīti dažādu inovatīvu biznesu izveidošanā, kas ir bijuši attiecīgo jomu celmlauži.

atsaucīgi un proaktīvi

Esam viegli sasniedzami un atvērti. Rīkojamies ātri un atbilstoši kad apstākļi to prasa. Varam efektīvi pieslēgties jūsu ierastajam vai steidzamības situācijas darba ritmam.