Konkurences tiesības

Konkurences tiesības

Konkurences tiesību jautājumiem var būt stratēģiska ietekme uz uzņēmuma attīstību – gan plānojot turpmāko biznesa virzību, gan nodrošinot ikdienas darbības atbilstību tiesību normām un pārliecinoties par savu tiesību aizsardzību.

drill. komanda regulāri sniedz juridisko palīdzību klientiem konkurences tiesību jomā, izvērtējot dokumentu projektu saderību ar normatīvo aktu prasībām, gatavojot apvienošanās ziņojumus, konsultējot klientus par dažādiem konkurences tiesību un valsts atbalsta jautājumiem, kā arī pārstāvot klientu intereses valsts iestādēs un tiesās.