Bankas un finanses

Banku darbība un finanses

drill. banku darbības un finanšu prakses komanda ir pazīstama ar savām padziļinātajām un plašajām zināšanām vietējos un starptautiskos finansēšanas darījumos. Mūsu juristi guvuši profesionālo pieredzi Latvijas lielākajās bankās, kā arī ir piedalījušies svarīgu finanšu jomu regulējošo tiesību aktu izveidē.

 

Ikdienā regulāri konsultējam Latvijas un starptautiskās finanšu iestādes, maksājumu pakalpojumu sniedzējus, pensiju fondus, riska kapitāla fondus, biznesa eņģeļus, obligacionāru aģentus, regulētajā tirgū iekļautās sabiedrības, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju, institucionālos investorus, kā arī citus aizdevējus un aizņēmējus.

 

Klienti augstu vērtē mūsu pieeju strādāt mazā, kompaktā komandā, nodrošinot pieredzējušu partneru un vecāko juristu aktīvu un personisku līdzdarbību projektu realizācijā.

 

Sniedzam juridisko palīdzību saistībā ar finansēšanas struktūras izveidošanu, darījuma dokumentu sagatavošanu un nodrošinājumu nodibināšanu, kā arī citiem finansēšanas jomas jautājumiem. Mūsu konsultācijas aptver gan tradicionālos divpusējos, gan sindicētos aizdevumus, strukturēto finansēšanu, projektu finansēšanu, iegādes finansēšanu, nekustamo īpašumu finansēšanu un līzinga darījumus. Strādājam arī ar kapitāla tirgus instrumentiem, piemēram, obligācijām un cita veida vērstpapīriem.

Publikācijas un projekti

Esam neizsakāmi priecīgi, ka ar drill. atbalstu Latvijas Banka attiecībā uz SIA “Lieliska dāvana” ir piemērojusi #PSD2 paredzēto ierobežotā tīkla izņēmumu (limited network exclusion) un publicējusi klienta pakalpojumu aprakstu tās tīmekļa vietnē un EBA centrālajā reģistrā. SIA “Lieliska dāvana” ir atzīta par personu, kurai ir tiesības sniegt tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas pakalpojumu bez nepieciešamības iegūt maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbības atļauju. Tas nozīmē, ka, lai arī SIA “Lieliska dāvana” tirdzniecības centru dāvanu kartes ir atzīstamas par maksājuma instrumentiem, uz tām neattiecas #PSD2 un Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas likums.

Jāatzīmē, ka līdz šim ir pastāvējusi neviennozīmīga prakse attiecībā uz tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas uzskatīšanu par elektroniskās naudas emisiju. Tāpēc mums ir prieks, ka SIA Lieliska dāvana ir radījusi pozitīvu piemēru citiem tirdzniecības centriem.

Ar izņēmumu sarakstu var iepazīties šeit: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/iznemumi/

Atsaucoties SIA “Mindi Insurance” uzaicinājumam, drill. Regulētā tirgus prakses grupa sniedza savu palīdzību, SIA “Mindi Insurance” reģistrējoties kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu starpniekam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Ar gandarījumu varam teikt, ka reģistrācijas process noritēja viegli un bez aizķeršanās.

 

Sadarbības ietvaros drill. komanda izstrādāja virkni iekšējo dokumentu, kas ir nepieciešami sabiedrībai kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, proti – Atbildīgās personas un pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku zināšanu un prasmju atbilstības pārbaudes un nodrošināšanas noteikumus, Klientu maksājumu apstrādes procedūru, Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus, Sūdzību izskatīšanas procedūru un Organizatoriskās struktūras noteikumus.

 

Papildus tam apjomīgu darbu ieguldījām, izstrādājot SIA “Mindi Insurance”  vajadzībām Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, kā arī Mindi Portāla lietošanas noteikumus.

 

Papildus informācija: FKTK jaunumi.

Esam neizsakāmi priecīgi un gandarīti par to, ka 21.01.2021. mūsu klients AS Indexo Atklātais Pensiju Fonds saņēma Finanšu un kapitāla tirgus (FKTK) izsniegtu licenci privātā pensiju fonda darbībai. INDEXO tuvākajā laikā plāno piedāvāt konceptuāli jaunus un inovatīvus 3.pensiju līmeņa plānus.

 

drill. eksperti piedalījās licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un saskaņošanā ar FKTK, tajā skaitā, izstrādāja visus iekšējās kontroles sistēmas dokumentus un piedalījās tikšanās un sarunās ar regulatoru. Šī ir pirmā licence, ko ir saņēmis pensiju fonds pēc jaunā Privāto pensiju fondu likuma spēkā stāšanās, kā arī, ņemot vērā stingro AML regulāciju pēc finanšu nozares kapitālā remonta.

 

Papildus informācija: INDEXO blogs un FKTK jaunumi.

IPAS INDEXO ir start-up pensiju fonds, kurš pēdējos gados ir palīdzējis revitalizēt Latvijas pensiju fondu nozari, piedāvājot zemu izmaksu otrā līmeņa pensiju fondu pakalpojumus. Tas ir pirmais pensiju fonds Latvijā, kurš piedāvā pasīvi pārvaldītus pensiju plānus.

 

Mūsu Banku jautājumu un finanšu prakses jomas komanda veiksmīgi sniedza konsultācijas un pārstāvēja INDEXO jaunā Privāto pensiju fondu likumprojekta apspriešanā Saeimas Juridiskajā birojā. Pateicoties INDEXO iniciatīvai, likumprojektā tikai iestrādāts mehānisms, kas veicina ērtu līdzekļu pārskaitīšanas starp privātajiem pensiju fondiem procesu, kā arī tika veikti grozījumi Kredītiestāžu likumā, lai nodrošinātu stingrāku pensiju fondu dalībnieku aktīvu aizsardzību kredītiestāžu maksātnespējas gadījumā. Abas šīs juridiskās iniciatīvas ir pieņemtas.

 

Juridiskā palīdzība ietvēra likumprojekta grozījumu un to pamatojuma (anotācijas) sagatavošanu un veiksmīgu INDEXO interešu pārstāvēšanu Saeimas Juridiskajā birojā.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet:

https://indexo.lv/blogs/parmainas-3pl/

HansaMatrix ir strauji augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, “ierīču” interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. HansaMatrix akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un tas ir vienīgais uzņēmums no Latvijas, kas ir iekļauts Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Finanšu datu analīzes un pētniecības programmā.

ZGI Capital ir viens no pieredzējušākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā un darbību veic kopš 2005. gada. Šobrīd ZGI Capital pārvalda vairākus alternatīvo ieguldījumu fondus, tajā skaitā, ceturtās paaudzes izaugsmes riska kapitāla fondu “ZGI-4”.

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses komanda konsultēja ZGI Capital visos darījuma posmos, tajā skaitā veica juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un ātrāk augošajiem auto finansēšanas uzņēmumiem Eiropā, kas savu darbību uzsāka Latvijā un šobrīd strādā 17 valstīs. 2018. un 2019. gadā vairākos posmos Mogo Finance veiksmīgi emitēja korporatīvās obligācijas 100 miljonu EUR apmērā. Obligācijas ir iekļautas Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū.

 

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses komanda sniedza konsultācijas Mogo Finance saistībā ar visiem Latvijas tiesību aktu jautājumiem attiecībā uz veikto obligāciju emisiju, tajā skaitā, konsultācijas par nodrošinājumu strukturēšanu, nodibināšanu un reģistrāciju Latvijā, kā arī sagatavoja ar darījumu saistītos līgumus un citus dokumentus un sniedza juridisko atzinumu par nodibinājumu un saistīto līgumu spēkā esamību un izpildāmību.

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses komanda konsultēja ZGI Capital pārvaldīto riska kapitāla fondu ZGI-3 saistībā ar viena no vadošajiem riska kapitāla fondiem Baltijā BaltCap trešās kārtas investīciju SIA KOOL Latvia. Darījuma rezultātā BaltCap iegādājās 30% SIA KOOL Latvia daļu.

Mūsu eksperti konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 kā esošo SIA KOOL Latvia dalībnieku visos darījuma posmos, kā arī saskaņoja visus ar ieguldījumu saistītos dokumentus, tostarp investīciju līgumu un dalībnieku līgumu, kā arī konsultēja ar darījuma noslēgšanu un izpildi saistītajos jautājumos.

KOOL ir jauns inovatīvs zīmols Latvijas naftas mazumtirdzniecības tirgū ar svaigu un mūsdienīgu koncepciju. Kopš darbības uzsākšanas KOOL ir piesaistījis vairāk nekā EUR 7,5 miljonus dažādu vietējo uzņēmēju, kā arī privāto un institucionālo investoru finansējuma.

ZGI Capital ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalnieks, kurš pārvalda ZGI-3 un ZGI-4 fondus, kas izveidoti sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum. ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

SIA Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Licenci ir izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un uzrauga Latvijas finanšu sektora dalībniekus. SIA Mobilly pieder ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķinu sistema Latvijā, kas atvieglo ikdienu vairāk kā 250 000 cilvēku un sniedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt maksājumus visur, kur ir pieejami mobilie sakari.

Mūsu Banku jautājumu un finanšu ekspertu komanda sniedza konsultācijas SIA Mobilly finansēšanas darījumā, kas tika noslēgts ar ceturto lielāko banku Latvijā – AS Citadele banka. Darījuma rezultātā AS Citadele banka iegādājās 12,5% no SIA Mobilly kapitāla daļām. Darījuma mērķis, cita starpā, paredzēja Mobilly mobilo norēķinu pakalpojumu integrāciju Citadele grupas piedāvātajos pakalpojumos, kā arī jaunu mobilo maksājumu pakalpojumu izstrādi.

Mūsu Banku jautājumu un finanšu ekspertu komanda palīdzēja SIA Mobilly sagatavot un ar esošajiem un jaunajiem dalībniekiem saskaņot visus ar bankas ieguldījumu saistītos dokumentus, tostarp investīciju līgumu un dalībnieku līgumu, kā arī noslēgt darījumu un atrisināt jautājumus pēc noslēguma.

Balstoties uz ievērojamo mūsu komandas pieredzi, kas gūta, konsultējot nebanku kreditētājus, un neseno straujo nozares attīstību, mūsu Banku jautājumu un finanšu prakses grupai bija iespēja palīdzēt izveidot jaunu līzinga kompāniju AS Loango.

 

Juridiskie pakalpojumi ietvēra īpašas patērētāja kreditēšanas speciālās atļaujas (licences) iegūšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), standarta līguma noteikumu, kā arī iekšējo kredītu izsniegšanas, maksātspējas novērtēšanas, parādu piedziņas, patērētāju sūdzību izskatīšanas un datu apstrādes procedūru izstrādāšanu un saskaņošanu ar PTAC. Jānorāda, ka šī bija jau 4 PTAC licence, kas tika iegūta ar mūsu ekspertu palīdzību.

AS Biotehniskais Centrs, kas ir vadošais bioreaktoru un citu speciālo biotehnoloģisko iekārtu ražotājs Baltijā, piesaistījis investīcijas 200 tūkstošu EUR apmērā no ZGI Capital pārvaldītā riska kapitāla fonda ZGI-3.

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses jomas komanda konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 visos darījuma posmos, tajā skaitā, veica padziļināto juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

ZGI Capital ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalnieks, kurš pārvalda ZGI-3 un ZGI-4 fondus, kas izveidoti sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum. ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

Mobilly, viens no lielākajiem mobilo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, 2016. gada 21.oktobrī paziņoja, ka ir izdevies piesaistīt vērienīgas investīcijas 1,1 miljonu eiro apmērā, tai skaitā, 700 tūkstošus eiro no riska kapitāla fonda ZGI-3, lai paplašinātu savu darbību. Parakstot investīciju līgumu ar riska kapitāla fondu ZGI-3, Mobilly kļuva par lielāko investīciju piesaistītāju Latvijā FinTech nozarē 2016.gadā.

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses komanda konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 visos ieguldījuma darījuma posmos, tai skaitā veica padziļināto juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

Riska kapitāla fonds ZGI-3 investē sadarbībā ar valstij piederošo Attīstības finanšu institūciju Altum un Eiropas Reģionālās attīstības fondu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013.gadam ietvaros, kura tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses komanda darījumā veiksmīgi pārstāvēja riska kapitāla fondu pārvaldnieku ZGI Capital, kura pārvaldītais fonds ZGI-3 nodrošināja kapitāla un mezanīna finansējumu inovatīvam piena produktu ražotājam Baltic Dairy Board.

Mūsu Banku darbības un finanšu eksperti konsultēja klientu visos darījuma posmos, ieskaitot juridiskās izpētes veikšanu, darījuma strukturēšanu, ņemot vērā esošos riska kapitāla ieguldījumus un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu, kā arī visu darījuma dokumentu sagatavošanu.

Darījums tika veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ietvaros, kas tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Mūsu Banku darbības un finanšu prakses komanda bija iesaistīta pirmā rent-to-own finanšu pakalpojumu projekta īstenošā Latvijā. Juridiskie pakalpojumi ietvēra konsultāciju sniegšanu par juridiskās formas un pakalpojumu struktūras izveidošanu, standarta līguma izstrādāšanu, konsultācijas parādu piedziņas jautājumos, kā arī korporatīvās pārvadības struktūras noteikumu izstrādi.

 

Mūsu eksperti arī veiksmīgi pārstāvēja klientu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lietā par patērētāja kreditēšanas (īpaši operatīvā līzinga) normatīvo aktu piemērošanu mūsu klienta sniegtajiem pakalpojumiem, kas varēja būtiski negatīvi ietekmēt klienta turpmāko darbību. Īstenojot mūsu ekspertu izstrādāto stratēģiju, PTAC izbeidza pārbaudes lietu pret mūsu klientu un klients varēja turpināt savu darbību.

2013. gadā Ekonomikas ministrija uzsāka kampaņu pret nebanku kreditēšanu, kas nopietni apdraudēja nebanku aizdevēju turpmāku pastāvēšanu Latvijas tirgū. Mūsu ekspertu komanda aktīvi iesaistījās attiecīgo ierobežojumu novērtēšanā un pārstāvēja klientu intereses, sagatavojot pamatotus iebildumus par ierobežojumu ieviešanu. Tā rezultātā lielākā daļa ierobežojumu netika ieviesti, ļaujot nebanku aizdevējiem turpināt savu pakalpojumu sniegšanu Latvijā.

Darījuma ietvaros mūsu Banku jautājumu un finanšu prakses komanda pārstāvēja riska kapitāla fondu FlyCap finansējuma piešķiršanā vienam no vadošajiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu augsto tehnoloģiju produktu izstrādes un ražošanas uzņēmumiem HansaMatrix, lai paplašinātu esošo rūpnīcu Ogrē un finansētu uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus.

Riska kapitāla fonds FlyCap nodrošināja savu finansējumu sadarbībā ar ALTUM kā valsts attīstības finanšu institūciju un Eiropas Reģionālās attīstības fondu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ietvaros, kas tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Mūsu ekspertu komanda konsultēja klientu visos darījuma posmos, ieskaitot juridiskās izpētes veikšanu, darījuma strukturēšanu, kā arī visu darījuma dokumentu sagatavošanu.

Mēs ar lepnumu uzsveram, ka šo darījumu Latvijas Riska kapitāla asociācija un Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls izvirzīja kā “Gada ieguldījumu 2015”.

Banku garantiju apmaksa

Ramona Tiltiņa

zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs „Krodere & Judinska”

Slēdzot dažādu veidu darījumus, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir – kā nodrošināties pret līdzēju saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi? Šādos gadījumos plaši tiek izmantoti saistību pastiprināšanas līdzekļi vai saistību izpildes juridiskie nodrošinājumu līdzekļi, jo civiltiesībās izplatītais un visiem labi zināmais pamatprincips pacta sunt servanda mūsdienu darījumu izpildes nodrošināšanai ir nepietiekams, ja vien līdzēju starpā nepastāv absolūta savstarpēja uzticēšanās.

Praksē saistību spēks bez ķīlas tiesības, līgumsoda, galvojuma un rokas naudas tiek pastiprināts arī ar bankas garantiju. Šodien turpat ikvienā liela mēroga darījumā, lai tas būtu būvniecības līgums vai iepirkuma konkurss, tiek prasīta bankas garantija, tādā veidā cenšoties samazināt saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes risku, it īpaši, ja darījuma puse nav uzticama vai gluži vienkārši nav bijusi iespēja pārliecināties par šīs darījuma puses uzticamību.

Banku izdotās garantijas pēc pieprasījuma (angļu val. demand guarantee) ir viens no ērtākajiem un vienkāršākajiem saistību izpildes nodrošināšanas līdzekļiem starptautiskā un nacionālā līmenī. Bankas garantijas lielākā vērtība ir garantijas saņēmēja jeb beneficiāra pārliecība par to, ka, neskatoties uz jebkādiem strīdiem vai nesaskaņām, kas var rasties starp darījuma pusēm, banka ir uzņēmusies saistību veikt samaksu pēc tam, kad tiks izpildīti garantijā ietvertie nosacījumi. Banku garantiju izdošana visā pasaulē ir pietiekami unificēta un bankas rīcība garantijas apmaksas pieprasīšanas gadījumā ir viegli prognozējama, tāpēc bankas garantijām ir augsta uzticamības pakāpe.

Taču ir jāņem vērā, ka bankas garantijas saņemšana pati par sevi nebūt nenozīmē, ka darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā beneficiārs bez jebkādiem sarežģījumiem gūs no garantijas apmierinājumu. Līdzīgi kā attiecībā uz bankas garantijas izdošanu, arī garantijas apmaksas pieprasījuma gadījumā beneficiāram ir jārēķinās ar virkni būtiskiem noteikumiem un principiem, kuru neievērošanas gadījumā garantijas izdevēja banka var atteikties garantiju apmaksāt. Uzņēmēji bieži vien nepietiekami rūpīgi pievērš uzmanību garantijas pieprasījuma noformēšanai, kā rezultātā praksē ir vērojami gadījumi, kad bankas atsaka garantijas apmaksu dažādu formālu vai citu būtisku trūkumu dēļ, un šo trūkumu novēršanai nepietiek laika, jo ir iestājies garantijā norādītais termiņš, pēc kura garantijas apmaksu pieprasīt vairs nevar.

Saņemot garantijas apmaksas pieprasījumu, bankai ir pienākums pārbaudīt vai attiecīgais pieprasījums ir iesniegts korektā formā garantijā norādītā termiņa ietvaros un vai tas atbilst citiem garantijā minētajiem noteikumiem, kā arī bankai ir pienākums atteikties veikt apmaksu, ja nav ievēroti garantijā minētie noteikumi un nosacījumi. Ja beneficiārs nevar iesniegt garantijā norādītos dokumentus vai iesniedz dokumentus, kas neatbilst visām garantijā ietvertajām prasībām, vai, ja prasība nav iesniegta garantijā norādītajā veidā (piem., notariāli apliecinātā vai SWIFT paziņojuma formā) un termiņā, beneficiāram nav tiesību saņemt garantijas apmaksu. Atbilstībai ir jābūt dzelžainai un mazākā kļūda var liegt beneficiāram saņemt garantijas apmaksu. Ja banka, atklājot garantijas pieprasījumā kādu neatbilstību, tomēr ir veikusi garantijas apmaksu, banka var zaudēt tiesības gūt atlīdzinājumu no tās klienta, jo šāda bankas rīcība, nepamanot vai neņemot vērā garantijas apmaksas pieprasījuma neatbilstību garantijas noteikumiem, var tikt uzskatīta par neattaisnojamu un prettiesisku. Šādā gadījumā bankas klients var vērsties tiesā pret banku un lūgt tiesu lemt par prasības nodrošināšanu, aizliedzot bankai veikt jebkādas piedziņas darbības pret klientu (piemēram, realizēt bankas finanšu ķīlu jeb aizliegt norakstīt klienta naudas līdzekļus no klienta kontiem bankā).

Garantijas apmaksas pieprasījuma pārbaudē galvenokārt tiek izvērtēts vai iesniegtie dokumenti atbilst tiem dokumentiem, kas norādīti garantijā. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt precīzi tādiem, kādi norādīti garantijas tekstā. Ja tiek prasīts rakstisks pieprasījums veikt apmaksu, tad pieprasījumā ir jābūt iekļautam skaidri izteiktam beneficiāra lūgumam veikt maksājumu saskaņā ar garantiju. Ja beneficiārs bankai iesniegtajā pieprasījumā tikai apraksta darījuma partnera saistību neizpildes faktu, bet nenorāda ne pieprasīto summu, ne bankas kontu, kurā būtu jāieskaita pieprasītais maksājums, bankai var rasties pamatotas šaubas par beneficiāra nodomu prasīt garantijas apmaksu. No prasības ir jābūt nepārprotami skaidram, ka konkrētā beneficiāra komunikācija ir uzskatāma par pienācīgu garantijas apmaksas pieprasījumu, nevis tā darījuma partnera saistību neizpildes faktu izklāstu vai savas neapmierinātības paušanu.

Tāpat ir jāņem vērā, ka beneficiārs ir tiesīgs pieprasīt visu garantijā norādīto summu, taču tas nevar pieprasīt vairāk par maksimālo summu, kaut arī viņa faktisko zaudējumu vai procentu kopējais apmērs pārsniedz šo summu. Neraugoties uz minēto, praksē ir sastopami gadījumi, kad beneficiārs bankai pieprasa samaksāt summu, kas atbilst beneficiāra aprēķināto zaudējumu apmēram un ievērojami pārsniedz maksimālo summu, kas norādīta garantijā. Šādos gadījumos bankai būtu jālūdz beneficiāram precizēt tā garantijas apmaksas pieprasījumu, norādot korektu summu.

Papildus prasībai veikt samaksu, beneficiāram ir rūpīgi jānoformulē tā apliecinājums, ka tā darījuma partneris ir pārkāpis savas saistības (piemēram, nav izpildījis darbus, nav veicis darbu apmaksu, nav piegādājis materiālus, nav noslēdzis iepirkuma līgumu konkursa uzvaras gadījumā u.c.). Tā, piemēram, gadījumos, kad banka ir izdevusi apmaksas garantiju, šāda garantija nodrošina darījuma puses pienākumu veikt samaksu par padarītajiem darbiem vai saņemtajiem labumiem saskaņā ar nodrošināto līgumu, nevis izpildīt citus nodrošinātajā līgumā minētos pienākumus (piemēram, segt zaudējumus vai sniegt pretizpildījumu). Arī avansa atmaksas garantijas gadījumā beneficiāram nav tiesību pieprasīt bankai veikt garantijas apmaksu, ja darījuma partneris nav, piemēram, izpildījis darbus, kas neattiecas uz samaksāto avansu, vai nav atlīdzinājis citus beneficiāram radītos zaudējumus.

Vienlaicīgi ir jānorāda, ka garantijas apmaksas pieprasīšanas gadījumā bankai nav pienākums un tai pat ir jāaturas no citu ārējo faktoru izvērtēšanas, piemēram, vai darījuma puse ir izpildījusi savas saistības saskaņā ar nodrošināto līgumu. Taču, neskatoties uz šo bankas neitralitāti, ja beneficiārs iesniedz bankai garantijas apmaksas pieprasījumu, zinot, ka tā darījuma partneris ir pilnībā izpildījis savas no nodrošinātā līguma izrietošās saistības, par ko pārliecināties ir bijusi iespēji arī bankai, tā var atteikt garantijas apmaksu.

Lai arī banku garantijas vieno unificēts tiesiskais regulējums, tās ir atšķirīgas pēc to veidiem. Tāpēc, ņemot vērā augstāk minēto, pirms garantijas saņemšanas beneficiāram ir ieteicams pārliecināties par to: (a) vai tam izsniegtā garantija ir pietiekama un sedz visus tos darījuma partnera saistību neizpildes gadījumus, kuriem par nodrošinājumu beneficiārs ir izvēlējies bankas garantiju, kā arī (b) vai beneficiārs sava darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā varēs izpildīt garantijā minētos noteikumus. Būtu ieteicams izvairīties no dažādu papildus dokumentu paredzēšanas garantijā, lai neradītu papildus riskus un iespējas atrast formālas neatbilstības garantijas apmaksas atteikuma noformēšanai.

Galvenais Komerclikuma 241. pantā ietvertā finansēšanas aizlieguma mērķis ir aizsargāt akciju sabiedrības kreditorus un mazākumakcionārus, taču reorganizācijas un pamatkapitāla samazināšanas gadījumā tos aizsargā citas Komerclikuma normas. Tāpēc reorganizācija un pamatkapitāla samazināšana, kas veikta atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, nav pretrunā ar finansēšanas aizliegumu.

https://juristavards.lv/doc/190991-par-aizliegumu-akciju-sabiedribai-finanset-savu-akciju-iegadi/