FinTech

FinTech

Mūsu juristi tiek pastāvīgi iesaistīti FinTech regulējošo tiesību aktu izstrādes procesos un aktīvi piedalās FinTech jomas attīstībā Latvijā kopumā. Tādēļ droši varam apgalvot, ka FinTech ir viena no drill. spēcīgākajām prakses jomām.

 

Mēs esam kompetenti un darbojamies roku rokā ar klientu visos posmos, sākot no ideju izstrādes stadijas, līdz pat visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanai un licenču saņemšanai, kas nepieciešamas darbības

nodrošināšanai.

 

drill. eksperti radīs piemērotāko risinājumu katram no mūsu klientiem jautājumos, kas saistīti ar tiešsaistes kreditēšanu, kolektīvo finansēšanu, maksājumu pakalpojumiem, virtuālās valūtas un kredītu salīdzināšanas platformām, pensiju fondiem un citām FinTech jomām, jo varam lepoties ar bagātu un vērtīgu profesionālo pieredzi, kas uzkrāta daudzu gadu garumā.

 

Esam celmlauži arī inovatīvu finanšu pakalpojumu un risinājumu ieviešanā – plecu pie pleca ar mūsu klientiem pētām un soli pa solim ejam cauri stingrajiem un sarežģītajiem finanšu nozares regulācijas līkločiem.  Mūsu kopīgi īstenotie projekti tiešsaistes finanšu pakalpojumu jomā jau šobrīd kalpo kā paraugs citiem tirgus dalībniekiem, kas nereti pārņem drill. ekspertu izstrādāto juridisko dokumentāciju kā industrijas labāko praksi.

Publikācijas un projekti

Esam neizsakāmi priecīgi, ka ar drill. atbalstu Latvijas Banka attiecībā uz SIA “Lieliska dāvana” ir piemērojusi #PSD2 paredzēto ierobežotā tīkla izņēmumu (limited network exclusion) un publicējusi klienta pakalpojumu aprakstu tās tīmekļa vietnē un EBA centrālajā reģistrā. SIA “Lieliska dāvana” ir atzīta par personu, kurai ir tiesības sniegt tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas pakalpojumu bez nepieciešamības iegūt maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbības atļauju. Tas nozīmē, ka, lai arī SIA “Lieliska dāvana” tirdzniecības centru dāvanu kartes ir atzīstamas par maksājuma instrumentiem, uz tām neattiecas #PSD2 un Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas likums.

Jāatzīmē, ka līdz šim ir pastāvējusi neviennozīmīga prakse attiecībā uz tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas uzskatīšanu par elektroniskās naudas emisiju. Tāpēc mums ir prieks, ka SIA Lieliska dāvana ir radījusi pozitīvu piemēru citiem tirdzniecības centriem.

Ar izņēmumu sarakstu var iepazīties šeit: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/iznemumi/

17.05.2022. specializētajā žurnāla “Jurista Vārds” izdevumā, kurš pilnībā veltīts FinTech jeb finanšu tehnoloģijunozarei, varat lasīt mūsu kolēģes, drill. vecākās juristes Lauras Ērkšķes rakstu par Kolektīvās finansēšanas regulas viestajām pārmaiņām kopfinansējuma vidē. FinTech nozare ir viena no mūsu biroja pamatspecializācijām, kurā drill. ir ievērojama praktiskā pieredze. Tieši tādēļ mēs ar nepacietību gaidījām jaunā regulējuma pieņemšanu. Kopš pagājušā gada nogales kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzēji var darboties tikai veicot reģistrācijas procesu attiecīgās valsts finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādē. Šī reģistrācijas prasība iet roku rokā ar nepieciešamību pakalpojuma sniedzējiem ieviest virkni nozīmīgu prasību un procesu. Sīkāk par šiem jaunievedumiem un ar to saistītajiem izaicinājumiem lasiet rakstā un būsiet laipni gaidīti mūsu birojā, ja Jums par šo radīsies jautājumi.

 

Ar rakstu var iepazīties mūsu mājaslapā vai žurnālā “Jurista Vārds”.

Ar drill. Riska kapitāla prakses komandas juridisko atbalstu viens no veiksmīgākajiem Latvijas jaunuzņēmumiem SIA Nordigen Solutions piesaistīja kapitālu 2,1 miljoni EUR apmērā no vairākiem starptautiskiem riska kapitāla fondiem, tostarp, Black Pearls VC, Inventure, Highgoal Capital, ID4 Ventures, Superangel, Calchas Holding, un biznesa eņģeļiem, tostarp, Arta Kehra, Henry Nilert, Gerri Kodres un Riivo Anton.

 

SIA Nordigen Solutions ir licencēta maksājumu iestāde, kas Latvijā ir saņēmusi pirmo licenci maksājuma iestādes darbībai ar tiesībām sniegt konta informācijas pakalpojumus 31 Eiropas valstīs. Licenci ir izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un uzrauga Latvijas finanšu sektora dalībniekus. Šis maksājumu pakalpojumu veids ir uzskatāms par vienu no jaunākajiem maksājumu pakalpojumu veidiem, kas dod iespēju klientiem redzēt apkopotu informāciju par tā maksājumu kontu saturu, kas atrodas dažādās bankās un maksājumu pakalpojumu sniedzējos.

 

Nordigen ir pirmais uzņēmums Eiropā, kurš piedāvā bezmaksas atvērto banku API, kas nodrošina savienojumus ar visām lielākajām Eiropas bankām. Kopš tā darbības uzsākšanas 2016.gadā, Nordigen ir bijis nozares līderis, veidojot risinājumus kā neapstrādātus darījumu datus pārvērst praktiskā ieskatā.

 

drill. Riska kapitāla ekspertu komanda sniedza konsultācijas Nordigen investīciju darījumā, kas tika noslēgts ar vairākiem starptautiskiem riska kapitāla fondiem, tostarp, Black Pearls VC, Inventure, Highgoal Capital, ID4 Ventures, Superangel, Calchas Holding, un biznesa eņģeļiem, tostarp, Arta Kehra, Henry Nilert, Gerri Kodres, un Riivo Anton. Darījuma rezultātā veica ieguldījumu 2,1 miljoni EUR apmērā un ieguva Nordigen kapitāla daļas.

 

drill. Riska kapitāla ekspertu komanda palīdzēja Nordigen sagatavot un ar esošajiem un jaunajiem dalībniekiem saskaņot visus ar investoru ieguldījumu saistītos dokumentus, tostarp investīciju līgumu un dalībnieku līgumu, kā arī noslēgt darījumu un atrisināt jautājumus pēc noslēguma.

 

Klientam juridisko palīdzību sniedza partnere Ramona Miglāne un vecākais jurists Edgars Turlajs.

 

Detalizētāka informācija par Nordigen veiksmes stāstu atrodama šeit.

Atsaucoties SIA “Mindi Insurance” uzaicinājumam, drill. Regulētā tirgus prakses grupa sniedza savu palīdzību, SIA “Mindi Insurance” reģistrējoties kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu starpniekam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Ar gandarījumu varam teikt, ka reģistrācijas process noritēja viegli un bez aizķeršanās.

 

Sadarbības ietvaros drill. komanda izstrādāja virkni iekšējo dokumentu, kas ir nepieciešami sabiedrībai kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, proti – Atbildīgās personas un pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku zināšanu un prasmju atbilstības pārbaudes un nodrošināšanas noteikumus, Klientu maksājumu apstrādes procedūru, Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus, Sūdzību izskatīšanas procedūru un Organizatoriskās struktūras noteikumus.

 

Papildus tam apjomīgu darbu ieguldījām, izstrādājot SIA “Mindi Insurance”  vajadzībām Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, kā arī Mindi Portāla lietošanas noteikumus.

 

Papildus informācija: FKTK jaunumi.

Mūsu FinTech prakses grupas vadītāja Ramona Miglāne sniedza viedokli Delfi RUS par FinTech un banku konkurenci maksājumu pakalpojumu jomā.

 

Ar rakstu var iepazīties šeit (raksts ir pieejams tikai krievu valodā).

Esam neizsakāmi priecīgi un gandarīti par to, ka 21.01.2021. mūsu klients AS Indexo Atklātais Pensiju Fonds saņēma Finanšu un kapitāla tirgus (FKTK) izsniegtu licenci privātā pensiju fonda darbībai. INDEXO tuvākajā laikā plāno piedāvāt konceptuāli jaunus un inovatīvus 3.pensiju līmeņa plānus.

 

drill. eksperti piedalījās licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un saskaņošanā ar FKTK, tajā skaitā, izstrādāja visus iekšējās kontroles sistēmas dokumentus un piedalījās tikšanās un sarunās ar regulatoru. Šī ir pirmā licence, ko ir saņēmis pensiju fonds pēc jaunā Privāto pensiju fondu likuma spēkā stāšanās, kā arī, ņemot vērā stingro AML regulāciju pēc finanšu nozares kapitālā remonta.

 

Papildus informācija: INDEXO blogs un FKTK jaunumi.

Mūsu FinTech prakses grupas vadītājai Ramonai Miglānei Latvijas Alternatīvo pakalpojumu asociācija uzticēja godu vadīt Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares vadlīniju izstrādi. Vadlīniju mērķis ir izveidot Latvijā ilgtspējīgu un caurskatāmu kolektīvās finansēšanas nozari.

 

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno finanšu tehnoloģiju jeb FinTech uzņēmumus un citas organizācijas, kas darbojas alternat’īvo finanšu nozarē (ārpus banku sektora) un sniedz finanšu pakalpojumus Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem.

 

Vadlīnijas aptver tādus jautājumus kā – platformas lietotāju līdzekļu aizsardzība, uzņēmuma korporatīvā pārvaldība, informācijas pieejamība un klientu informēšana, reklāmas prakse, pasākumi interešu konflikta novēršanai un datu aizsardzībai, kā arī virkni citu principu. Ar vadlīniju tekstu var iepazīties šeit: https://www.lafpa.lv/content/uploads/2020/05/LAFPA_guidelines_crowdfunding_ENG-1.pdf.

IPAS INDEXO ir start-up pensiju fonds, kurš pēdējos gados ir palīdzējis revitalizēt Latvijas pensiju fondu nozari, piedāvājot zemu izmaksu otrā līmeņa pensiju fondu pakalpojumus. Tas ir pirmais pensiju fonds Latvijā, kurš piedāvā pasīvi pārvaldītus pensiju plānus.

 

Mūsu FinTech komanda veiksmīgi sniedza konsultācijas un pārstāvēja INDEXO jaunā Privāto pensiju fondu likumprojekta apspriešanā Saeimas Juridiskajā birojā. Pateicoties INDEXO iniciatīvai, likumprojektā tikai iestrādāts mehānisms, kas veicina ērtu līdzekļu pārskaitīšanas starp privātajiem pensiju fondiem procesu, kā arī tika veikti grozījumi Kredītiestāžu likumā, lai nodrošinātu stingrāku pensiju fondu dalībnieku aktīvu aizsardzību kredītiestāžu maksātnespējas gadījumā. Abas šīs juridiskās iniciatīvas ir pieņemtas.

 

Juridiskā palīdzība ietvēra likumprojekta grozījumu un to pamatojuma (anotācijas) sagatavošanu un veiksmīgu INDEXO interešu pārstāvēšanu Saeimas Juridiskajā birojā

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet:

https://indexo.lv/blogs/parmainas-3pl/ 

Mūsu FinTech ekspertu komanda pārstāvēja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju Finanšu Ministrijas izveidotajā  jaunā Kolektīvās finansēšanas pakalpjumu likumprojekta darba grupā, tai skaitā, sagatavoja grozījumus likumprojektā, pārstāvēja asociāciju darba grupu sanāksmēs, sagatavoja argumentāciju un pamatojumu dažādu asociācijas rosināto noteikumu ieviešanai likumprojektā, vēršoties ar viedokļa pieprasījumiem Eiropas komisijā, ESMA, EBA, Lietuvas Bankā un Igaunijas finanšu regulatorā, kā arī vadīja diskusijas starp asociācijas biedriem un apkopoja vienotu biedru nostāju.

 

Lai arī jaunais Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumprojekts netika virzīts tālāk par Saeimas Budžeta un finanšu komisiju, jo tā ieviešanas gaitā tika uzsākts darbs pie vienota ES regulējuma kolektīvās finansēšanas jomā, šim likumprojektam bija būtiska nozīme nozares attīstīšanā un sakārtošanā. Pateicoties mūsu ekspertu darbam, gan uzraugošajām iestādēm kā FKTK un Latvijas banka, gan Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai radās padziļinātāka izpratne par nozari un platformu darbību, kas nodrošināja produktīva dialoga izveidošanu ar nozares pārstāvjiem.

Ar mūsu FinTech komandas atbalstu tika izveidota pirmā uz aizdevumiem balstītā kolektīvās finansēšanas platforma www.mintos.lv, kas šobrīd ir lielākā šāda veida platforma pasaulē. Uz šodienu Mintos platformā ir 340 000 investoru no visas pasaules, kas kopumā ir finansējuši 5,7 miljardus EUR. Mintos šobrīd ir vadošā platforma kontinentālajā Eiropā ar 45% tirgus daļu.

 

Vairāku gadu garumā mūsu FinTech komanda ir palīdzējusi Mintos augt un uzsākt savu darbību vairāk kā 70 jurisdikcijās pasaulē, sniedzot klientam pilna spektra juridisko palīdzību. Jāuzsver, ka citi Baltijas tirgus dalībnieki, izveidojot to kolektīvās finansēšanas platformas, ir pārņēmuši Mintos platformas darbības stuktūru un ar mūsu palīdzību izstrādātos juridiskos dokumentus kā industrijas labāko praksi.

SIA Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Licenci ir izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un uzrauga Latvijas finanšu sektora dalībniekus. SIA Mobilly pieder ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķinu sistema Latvijā, kas atvieglo ikdienu vairāk kā 250 000 cilvēku un sniedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt maksājumus visur, kur ir pieejami mobilie sakari.

Mūsu FinTech ekspertu komanda sniedza konsultācijas SIA Mobilly finansēšanas darījumā, kas tika noslēgts ar ceturto lielāko banku Latvijā – AS Citadele banka. Darījuma rezultātā AS Citadele banka iegādājās 12,5% no SIA Mobilly kapitāla daļām. Darījuma mērķis, cita starpā, paredzēja Mobilly mobilo norēķinu pakalpojumu integrāciju Citadele grupas piedāvātajos pakalpojumos, kā arī jaunu mobilo maksājumu pakalpojumu izstrādi.

Mūsu FinTech komanda palīdzēja SIA Mobilly sagatavot un ar esošajiem un jaunajiem dalībniekiem saskaņot visus ar bankas ieguldījumu saistītos dokumentus, tostarp investīciju līgumu un dalībnieku līgumu, kā arī noslēgt darījumu un atrisināt jautājumus pēc noslēguma.

Mūsu FinTech eksperti piedalījās Latvijā bāzētās starptautiskās kriptovalūtas bitcoin maiņas platformas Paybis AML iekšējās kontroles izveidošanā. Minētā uzdevuma laikā mūsu eksperti veica AML risku novērtēšanu un sagatavoja ziņojumu par AML risku novērtējumu, kā arī izstrādāja AML procedūras un citus dokumentus.

Mobilly, viens no lielākajiem mobilo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, 2016. gada 21.oktobrī paziņoja, ka ir izdevies piesaistīt vērienīgas investīcijas 1,1 miljonu eiro apmērā, tai skaitā, 700 tūkstošus eiro no riska kapitāla fonda ZGI-3, lai paplašinātu savu darbību. Parakstot investīciju līgumu ar riska kapitāla fondu ZGI-3, Mobilly kļuva par lielāko investīciju piesaistītāju Latvijā FinTech nozarē 2016.gadā.

Mūsu FinTech prakses komanda konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 visos ieguldījuma darījuma posmos, tai skaitā veica padziļināto juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

Riska kapitāla fonds ZGI-3 investē sadarbībā ar valstij piederošo Attīstības finanšu institūciju Altum un Eiropas Reģionālās attīstības fondu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013.gadam ietvaros, kura tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Mūsu FinTech komandai bija tas gods piedalīties Latvijā pirmā distances (SMS un online) nebanku kreditēšanas uzņēmuma izveidošanā.

 

Juridiskās palīdzības ietvaros mūsu FinTech eksperti sākotnēji sniedza atzinumu par ieplānotā biznesa juridiskajiem riskiem un darījuma noslēgšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Tālākā saskaņošanas gaitā mūsu FinTech eksperti izstrādāja standarta līguma noteikumus, saskaņoja darījuma dokumentus ar IT programmatūras izstrādātāju, kā arī sniedza citus FinTech start-up biznesa izveidošanai nepieciešamos juridiskos pakalpojumus. Jānorāda, ka uzņēmuma izveidošanas laikā Latvijā nepastāvēja īpašs patērētāju kreditēšanas tiesiskais regulējums, kā arī finanšu darījumu noslēgšana, izmantojot distances saziņas līdzekļus, bija netipiska.