Komerctiesības

Komerctiesības

Komerctiesības ir viena no drill. spēcīgākajām prakses jomām, jo lielākā daļa mūsu klientu ir uzņēmumi. Mums ir plaša pieredze šobrīd tik ļoti aktuālajā e-komercijas jomā, apvienojot to ar datu aizsardzības un IP jomām, lai klienta bizness varētu darboties pilnīgi un droši.

 

Klienti uzticas mūsu zinošajai komandai, kas sniedz ieteikumus un piedāvā risinājumus arī ikdienas komercdarbības veikšanā. Mūsu juridiskā palīdzība ir ļoti daudzveidīga – piedāvājam juridiskas konsultācijas un risinājumus uzņēmējdarbības, kā arī līgumiskos un komerctiesību jautājumos. Viena no mūsu stiprajām pusēm ir komerctiesību pārzināšanas apvienojums ar plašu pieredzi finanšu un M&A (uzņēmumu apvienošanas un iegādes) jomā, kā arī zināšanām un pieredzi intelektuālā īpašuma un IT tiesību jomā.

 

Mēs palīdzam arī uzņēmumu akcionāriem un dalībniekiem, valdes locekļiem un augstākā līmeņa vadītājiem komercdarbības tiesību jautājumos, piemēram, normatīvo aktu ievērošanā, nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanā, darbinieku motivācijas shēmu (darbinieku akciju/daļu opcijas sistēmas) izveidošanā un ieviešanā, vairākuma vai mazākuma akcionāru aizsardzībā, jautājumos, kas saistīti ar valdes locekļu pienākumiem un atbildību un uzņēmumu pārvaldības modeļiem.

Publikācijas un projekti

Esam lepni un priecīgi, ka biroja partnere Ramona Miglāne ir guvusi atzinību prestižajā Chambers Global Guide 2021 reitingā kā ievērojama praktiķe Korporatīvajās un Komerctiesībās  Latvijā.

 

Chambers Global Guide ierindo labākos juristus un advokātu birojus vairāk nekā 200 jurisdikcijās visā pasaulē. Klasifikācija ir balstīta uz padziļinātu Chambers Global pētnieku komandas pētījumu.

Galvenais Komerclikuma 241. pantā ietvertā finansēšanas aizlieguma mērķis ir aizsargāt akciju sabiedrības kreditorus un mazākumakcionārus, taču reorganizācijas un pamatkapitāla samazināšanas gadījumā tos aizsargā citas Komerclikuma normas. Tāpēc reorganizācija un pamatkapitāla samazināšana, kas veikta atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, nav pretrunā ar finansēšanas aizliegumu.

 

https://juristavards.lv/doc/190991-par-aizliegumu-akciju-sabiedribai-finanset-savu-akciju-iegadi/