Riska kapitāls

Riska kapitāls

drill. komanda riska kapitāla darījumu risināšanā ir viena no spēcīgākajām Latvijā – mūsu ekspertiem ir vairāk nekā 12 gadu pieredze šāda veida darījumu realizēšanā dažādās biznesa jomās.

Mēs sniedzam konsultācijas ieguldījumu stratēģijas īstenošanas jautājumos gan riska kapitāla fondiem, gan biznesa eņģeļiem, gan uzņēmumiem, kuri piesaista riska kapitālu.

Savus klientus atbalstām kā sākuma, tā izaugsmes kapitāla stadijā, kā arī nākamajos investīciju raundos līdz pat veiksmīgai ieguldījumu realizācijai. Palīdzēsim arī riska kapitāla fondu darbību jautājumos un valsts atbalsta programmu īstenošanā, kas ir stingri regulētas nozares.

Publikācijas un projekti

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja ZGI Capital pārvaldīto izaugsmes kapitāla fondu ZGI-4 saistībā ar tā ieguldījumu Bio Investments, mikrobioloģiskā mēslojuma ražotājā. Veiktā ieguldījuma rezultātā izaugsmes kapitāla fonds ZGI-4, kuru pārvalda ZGI Capital, ir atbalstījis ražotnes attīstību, veicot ieguldījumu ilgtspējīgā nozarē. Zaļā ekonomika un bioloģiskās pārtikas tirgus piedzīvo strauju izaugsmes lēcienu. Ekoloģiskā domāšana ES rezultējas sintētiski ražotu pesticīdu aizliegumos, tādējādi paverot plašas iespējas uzņēmuma produkcijai.  Uzņēmuma ekspertu pieredze mērāma gadu desmitos un tā mikroorganismu kolekcija ir viena no lielākajām Eiropā. Regulāri veiktie pētījumi gan institūtos, gan uz laukiem uzrāda ražas pieaugumus un augu veselības uzlabošanos. Jaudas palielinājums ļaus paplašināt mērķa tirgus un apkalpot profesionālus lauksaimniekus.

 

ZGI Capital ir viens no pieredzējušākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā un darbību veic kopš 2005. gada. Šobrīd ZGI Capital pārvalda jau ceturtās paaudzes izaugsmes riska kapitāla fondu “ZGI-4”.

 

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja ZGI Capital visos darījuma posmos, tai skaitā veica juridisko izpēti, izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus, kā arī kārtoja jautājums pēc darījuma noslēgšanas.

 

Par šo darījumu LVCA un LatBan ir izvirzījuši drill. par “Gada juridisko konsultantu 2020”. Esam neizsakāmi priecīgi atrasties blakus spēcīgākajiem riska kapitāla juridiskajiem konsultantiem Latvijā!

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja ZGI Capital pārvaldīto izaugsmes kapitāla fondu ZGI-4 saistībā ar tā ieguldījumu GoWood, pasaules lielākajā ziemas kurināmā produktu ražotājā, kas darbojas 2 rūpnīcās. Ražošanas procesā GoWood izmanto saules enerģiju un koksnes atlikumus. Ilgtspējīga mežsaimniecība un zaļā atjaunojamā enerģija virza GoWood komandu uz priekšu.

 

ZGI Capital ir viens no pieredzējušākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā un darbību veic kopš 2005. gada. Šobrīd ZGI Capital pārvalda jau ceturtās paaudzes izaugsmes riska kapitāla fondu “ZGI-4”.

 

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja ZGI Capital visos darījuma posmos, tai skaitā veica juridisko izpēti, izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus, kā arī kārtoja jautājums pēc darījuma noslēgšanas.

 

Par šo darījumu LVCA un LatBan ir izvirzījuši drill. par “Gada juridisko konsultantu 2020”. Esam neizsakāmi priecīgi atrasties blakus spēcīgākajiem riska kapitāla juridiskajiem konsultantiem Latvijā!

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, “ierīču” interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. HansaMatrix akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū.

ZGI Capital ir viens no pieredzējušākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā un darbību veic kopš 2005. gada. Šobrīd ZGI Capital pārvalda jau ceturtās paaudzes izaugsmes riska kapitāla fondu “ZGI-4”.

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja ZGI Capital visos darījuma posmos, tai skaitā veica juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja ZGI Capital pārvaldīto riska kapitāla fondu ZGI-3 saistībā ar viena no vadošajiem riska kapitāla fondiem Baltijā BaltCap trešās kārtas investīciju SIA KOOL Latvia. Darījuma rezultātā BaltCap iegādājās 30% SIA KOOL Latvia daļu.

Mūsu eksperti konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 kā esošo SIA KOOL Latvia dalībnieku visos darījuma posmos, kā arī saskaņoja visus ar ieguldījumu saistītos dokumentus, tostarp investīciju līgumu un dalībnieku līgumu, kā arī konsultēja ar darījuma noslēgšanu un izpildi saistītajos jautājumos.

KOOL ir jauns inovatīvs zīmols Latvijas naftas mazumtirdzniecības tirgū ar svaigu un mūsdienīgu koncepciju. Kopš darbības uzsākšanas KOOL ir piesaistījis vairāk nekā EUR 7,5 miljonus dažādu vietējo uzņēmēju, kā arī privāto un institucionālo investoru finansējuma.

ZGI Capital ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalnieks, kurš pārvalda ZGI-3 un ZGI-4 fondus, kas izveidoti sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum. ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

SIA Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Licenci ir izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un uzrauga Latvijas finanšu sektora dalībniekus. SIA Mobilly pieder ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķinu sistema Latvijā, kas atvieglo ikdienu vairāk kā 250 000 cilvēku un sniedz iespēju mobilo telefonu lietotājiem veikt maksājumus visur, kur ir pieejami mobilie sakari.

Mūsu Riska kapitāla ekspertu komanda sniedza konsultācijas SIA Mobilly finansēšanas darījumā, kas tika noslēgts ar ceturto lielāko banku Latvijā – AS Citadele banka. Darījuma rezultātā AS Citadele banka iegādājās 12,5% no SIA Mobilly kapitāla daļām. Darījuma mērķis, cita starpā, paredzēja Mobilly mobilo norēķinu pakalpojumu integrāciju Citadele grupas piedāvātajos pakalpojumos, kā arī jaunu mobilo maksājumu pakalpojumu izstrādi.

Mūsu Riska kapitāla komanda palīdzēja SIA Mobilly sagatavot un ar esošajiem un jaunajiem dalībniekiem saskaņot visus ar bankas ieguldījumu saistītos dokumentus, tostarp investīciju līgumu un dalībnieku līgumu, kā arī noslēgt darījumu un atrisināt jautājumus pēc noslēguma.

Mūsu Riska kapitāla komanda sniedza palīdzību riska kapitāla fondam ZGI-3 darījumā, kurā fonds realizēja savu ieguldījumu SIA Art Fairs Service, start-up izstāžu pakalpojumu sniedzējā, sagatavojot un saskaņojot visus darījuma dokumentus.

Riska kapitāla fonds ZGI-3 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros sadarbībā ar Altum un Eiropas Reģionālās attīstības fondu piešķīra SIA Art Fairs Service finansējumu EUR 280 000 apmērā.

Par darījumu ZGI Capital ir saņēmis Latvijas Riska kapitāla asociācijas un Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla apbalvojumu “2017. gada exit”.

AS Biotehniskais Centrs, kas ir vadošais bioreaktoru un citu speciālo biotehnoloģisko iekārtu ražotājs Baltijā, piesaistījis investīcijas 200 tūkstošu EUR apmērā no ZGI Capital pārvaldītā riska kapitāla fonda ZGI-3.

Mūsu Riska kapitāla prakses jomas komanda konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 visos darījuma posmos, tajā skaitā, veica AS Biotehniskais centrs padziļināto juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

ZGI Capital ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalnieks, kurš pārvalda ZGI-3 un ZGI-4 fondus, kas izveidoti sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM. ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām.

Mobilly, viens no lielākajiem mobilo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, 2016. gada 21.oktobrī paziņoja, ka ir izdevies piesaistīt vērienīgas investīcijas 1,1 miljonu eiro apmērā, tai skaitā, 700 tūkstošus eiro no riska kapitāla fonda ZGI-3, lai paplašinātu savu darbību. Parakstot investīciju līgumu ar riska kapitāla fondu ZGI-3, Mobilly kļuva par lielāko investīciju piesaistītāju Latvijā FinTech nozarē 2016.gadā.

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda konsultēja riska kapitāla fondu ZGI-3 visos ieguldījuma darījuma posmos, tai skaitā veica padziļināto juridisko izpēti, kā arī izstrādāja un saskaņoja visus ar investīcijām saistītos dokumentus.

Riska kapitāla fonds ZGI-3 investē sadarbībā ar valstij piederošo Attīstības finanšu institūciju Altum un Eiropas Reģionālās attīstības fondu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013.gadam ietvaros, kura tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Mūsu Riska kapitāla prakses komanda darījumā veiksmīgi pārstāvēja riska kapitāla fondu pārvaldnieku ZGI Capital, kura pārvaldītais fonds ZGI-3 nodrošināja kapitāla un mezanīna finansējumu inovatīvam piena produktu ražotājam Baltic Dairy Board.

Mūsu Riska kapitāla eksperti konsultēja klientu visos darījuma posmos, ieskaitot juridiskās izpētes veikšanu, darījuma strukturēšanu, ņemot vērā esošos riska kapitāla ieguldījumus un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līdzfinansējumu, kā arī visu darījuma dokumentu sagatavošanu.

Darījums tika veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ietvaros, kas tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Darījuma ietvaros mūsu riska kapitāla komanda pārstāvēja riska kapitāla fondu FlyCap finansējuma piešķiršanā vienam no vadošajiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu augsto tehnoloģiju produktu izstrādes un ražošanas uzņēmumiem HansaMatrix, lai paplašinātu esošo rūpnīcu Ogrē un finansētu uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus.

Riska kapitāla fonds FlyCap nodrošināja savu finansējumu sadarbībā ar ALTUM kā valsts attīstības finanšu institūciju un Eiropas Reģionālās attīstības fondu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ietvaros, kas tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu

Mūsu ekspertu komanda konsultēja klientu visos darījuma posmos, ieskaitot juridiskās izpētes veikšanu, darījuma strukturēšanu, kā arī visu darījuma dokumentu sagatavošanu.

Mēs ar lepnumu uzsveram, ka šo darījumu Latvijas Riska kapitāla asociācija un Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls izvirzīja kā “Gada ieguldījumu 2015”.

Galvenais Komerclikuma 241. pantā ietvertā finansēšanas aizlieguma mērķis ir aizsargāt akciju sabiedrības kreditorus un mazākumakcionārus, taču reorganizācijas un pamatkapitāla samazināšanas gadījumā tos aizsargā citas Komerclikuma normas. Tāpēc reorganizācija un pamatkapitāla samazināšana, kas veikta atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, nav pretrunā ar finansēšanas aizliegumu.

https://juristavards.lv/doc/190991-par-aizliegumu-akciju-sabiedribai-finanset-savu-akciju-iegadi/