Intelektuālais īpašums

Intelektuālais īpašums

Saviem pastāvīgajiem klientiem mēs jau no pirmās biznesa veidošanas dienas proaktīvi iesakām aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tādejādi rīkojoties tālredzīgi un aiztaupot līdzekļus un laiku.

 

Mēs palīdzam izvēlētās firmas un preču zīmju pieejamības pārbaudē, iesakām piemērotāko reģistrācijas stratēģiju konkrētā klienta darbības veidam un nākotnes plāniem, kā arī veicam reģistrāciju. Iedziļinoties klienta ikdienas darbā, varam izveidot gan piemērotas darba līgumu sadaļas par intelektuālo īpašumu, gan komercnoslēpumu.

 

Ļoti auglīga sadarbība mums ir veidojusies ar klientiem, kuru darbība īpaši vērsta uz IP saturošo produktu radīšanu. Mēs palīdzam izveidot stratēģiju izgudrojuma aizsardzībai, iesakām, kādus līgumus slēgt ar darba gaitā iesaistītājam trešajām personām un kā radīt līgumu, ar kuru radīto IP saturu nodot gala patērētājiem.

 

Rūpējamies arī par klienta aizsardzību, ja viņa IP tiesības tiek pārkāptas. Tas ietver gan situācijas izvērtēšanu, risinājumu ieteikšanu, brīdinājuma vēstules vai vēstules, ar kuru klients aizsargā savu pozīciju, sagatavošanu, kā arī situāciju risināšanu ar līdzāspastāvēšanas līgumu vai izlīgumiem.

 

Ticam, ka situācijas risinājums ar klienta interesēm atbilstošas vienošanās noslēgšanu ir daudz efektīvāks, nekā ilgstoša tiesāšanās. Ja tas tomēr nav iespējams, kopā ar labākajiem IP tiesu advokātiem un konkrētās tehniskās jomas speciālistiem pārstāvam klienta intereses tiesā.