Intelektuālais īpašums

Intelektuālais īpašums

Saviem pastāvīgajiem klientiem mēs jau no pirmās biznesa veidošanas dienas proaktīvi iesakām aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tādejādi rīkojoties tālredzīgi un aiztaupot līdzekļus un laiku.

 

Mēs palīdzam izvēlētās firmas un preču zīmju pieejamības pārbaudē, iesakām piemērotāko reģistrācijas stratēģiju konkrētā klienta darbības veidam un nākotnes plāniem, kā arī veicam reģistrāciju. Iedziļinoties klienta ikdienas darbā, varam izveidot gan piemērotas darba līgumu sadaļas par intelektuālo īpašumu, gan komercnoslēpumu.

 

Ļoti auglīga sadarbība mums ir veidojusies ar klientiem, kuru darbība īpaši vērsta uz IP saturošo produktu radīšanu. Mēs palīdzam izveidot stratēģiju izgudrojuma aizsardzībai, iesakām, kādus līgumus slēgt ar darba gaitā iesaistītājam trešajām personām un kā radīt līgumu, ar kuru radīto IP saturu nodot gala patērētājiem.

 

Rūpējamies arī par klienta aizsardzību, ja viņa IP tiesības tiek pārkāptas. Tas ietver gan situācijas izvērtēšanu, risinājumu ieteikšanu, brīdinājuma vēstules vai vēstules, ar kuru klients aizsargā savu pozīciju, sagatavošanu, kā arī situāciju risināšanu ar līdzāspastāvēšanas līgumu vai izlīgumiem.

 

Ticam, ka situācijas risinājums ar klienta interesēm atbilstošas vienošanās noslēgšanu ir daudz efektīvāks, nekā ilgstoša tiesāšanās. Ja tas tomēr nav iespējams, kopā ar labākajiem IP tiesu advokātiem un konkrētās tehniskās jomas speciālistiem pārstāvam klienta intereses tiesā.

Mēs pārstāvējām lielāko Latvijas lombardu ar filiālēm daudzās pilsētās pret konkurentu, kurš izmantoja izkārtnes ar tādu pašu krāsu kombināciju, kādu satur klienta preču zīme. Konkrētajā gadījumā gāja runa par klienta preču zīmi, kurai ir aprakstošs raksturs un kas ir ieguvusi atšķirtspēju zīmes lietošanas rezultātā. Mēs nosūtījām brīdinājuma vēstules, kā rezultātā konkurents piekrita veikt attiecīgas izmaiņas izkārtnēs. Šim klientam jau daudzu gadu garumā esam palīdzējuši veidot un attīstīt viņu preču zīmju aizsardzības stratēģiju, kā arī nodrošinājuši preču zīmju reģistrāciju dažādās jurisdikcijās, konsultējot par piemērotāko reģistrācijas sistēmas izvēli.

Mēs sniedzam juridisku palīdzību AS Mintos Marketplace, vienādranga aizdevumu vietnei, kas atrodas Latvijā, preču zīmju stratēģijas izstrādē un pārvaldībā. Mēs sagatavojām preču zīmju reģistrācijas stratēģiju, analizējām trešo personu iespējamo iebildumu riskus, sagatavojām un iesniedzām preču zīmju pieteikumus Latvijā un Kopienas sistēmā.

Mēs arī palīdzam savam klientam vest sarunas ar Kopienas preču zīmes īpašnieku, kurš iebilda pret mūsu klienta preču zīmes reģistrāciju Kopienas sistēmā. Pašlaik mēs vedam sarunas par līdzāspastāvēšanas līguma noslēgšanu. Tāpat arī palīdzam klientam risināt konfliktus ar dažādu Eiropas Savienības valstu preču zīmju īpašniekiem, kuri saskata potenciālu konfliktu ar klienta reģistrēto Eiropas Savienības preču zīmi.

Mūsu ilgtermiņa klients ar plašu preču zīmju portfeli arī šogad turpināja jaunu preču zīmju reģistrēšanas procesu, un mūsu speciālisti klienta vārdā pagarināja preču zīmju reģistrāciju uz vēl vienu 10 gadu termiņu, kā arī sniedza klientam konsultācijas par preču zīmju pieejamību un ieteikumus kā iegūt pēc iespējas plašāku aizsardzību.

Mūsu advokātu birojs palīdz AS “mogo” attīstīt savu preču zīmju stratēģiju ārvalstīs. Mēs arī esam palīdzējuši klientam sagatavot un iesniegt iebildumus pret Kopienas preču zīmes reģistrāciju.

Mēs pārstāvējām klientu, iesniedzot prasību pret vienu no lielākajiem saldumu ražotājiem Latvijā, pieprasot kompensāciju par morālo kaitējumu, ko radījusi neatļauta klienta tēla izmantošana uz produkta iepakojuma un reklāmā. Lieta bija specifiska, jo tā bija saistīta ar klienta fotogrāfiju, kas tika uzņemta lielākajā Latvijas publiskajā notikumā, kā arī tāpēc, ka tajā bija pieļauts tikai klienta privātuma tiesību pārkāpums, bet nebija nodarīts kaitējums personas godam, kā tas parasti ir raksturīgi šāda veida lietās. Tiesa lēma par labu klientam un lika oponentam izmaksāt kompensāciju pilnā apmērā, kā to pieprasīja klients. Galīgais tiesas spriedums ir stājies spēkā.

Mēs pārstāvējām klientu – farmācijas uzņēmumu – strīdā par preču zīmi, ko tas pārdeva uzņēmumam, kas iepriekš bija saistīts ar klientu. Iebilduma iesniedzējs apgalvoja, ka klients pārkāpj līgumā noteiktās garantijas attiecībā uz preču zīmi tāpēc, ka trešā persona plāno iebilst pret minētās preču zīmes reģistrāciju. Mēs sagatavojām atzinumu un atbildi uz iebilduma iesniedzēja argumentiem. Rezultātā lieta tika atrisināta, un iebilduma iesniedzējs samaksāja klientam nenomaksāto preču zīmes pirkuma maksu.